Default Header Image

Colaborare internațională

Nr. d/o

Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific,
Anul naşterii

Ţara, denumirea instituţiei vizitate

Scopul mobilităţii

Durata deplasării

1 Ghidirim Gh.

 

Dr.hab. în med., Profesor Universitar, Academician  AŞ RM, 1939

Al 24-lea Congres Naţional de Chirurgie, Eforie Nord, Romania Participarea la Congres cu raport ştiinţific 4-7 iunie, 2008
Ghidirim Gh.

 

Dr.hab. în med., Profesor Universitar, Academician  AŞ RM, 1939

Al IV-lea Congres Naţional al Asociaţiei Române pentru Chirurgie Endoscopică, Iaşi, România Participarea la Congres cu raport ştiinţific 29 – 31 octombrie, 2008
Ghidirim Gh.

 

Dr.hab. în med., Profesor Universitar, Academician  AŞ RM, 1939

A XXXI-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova, Piatra-Neamţ, România Participarea la Congres cu raport ştiinţific 15-17octombrie 2009
Ghidirim Gh.

 

Dr.hab. în med., Profesor Universitar, Academician  AŞ RM, 1939

Congresul Naţional de Chirurgie. Ediţia a XXV-a, Cluj-Napoca, România Participarea la Congres cu raport ştiinţific 3-6 mai 2010
Ghidirim Gh.

 

Dr.hab. în med., Profesor Universitar, Academician  AŞ RM, 1939

XXII з´ïзд хiрургiв Украïни. «IV Miжнароднi Пироговськi Читання» присвяченного 200-рiччю з дня народженя М.I.Пирогова, Украина, Вiнниця Participarea la Congres cu raport ştiinţific 2-5 iunie 2010
Ghidirim Gh.

 

Dr.hab. în med., Profesor Universitar, Academician  AŞ RM, 1939

Conferinţă Naţională de Chirurgie,

 

Sibiu, România

Participarea la Congres cu raport ştiinţific 19-21 mai 2011
Ghidirim Gh.

 

Dr.hab. în med., Profesor Universitar, Academician  AŞ RM, 1939

Exploratory Workshop “Interventional Endoscopy and Endoscopic Surgery – Paving the Way to NOTES” , Craiova, Romania Participarea la Congres cu raport ştiinţific 25-26 March 2011
Ghidirim Gh.

 

Dr.hab. în med., Profesor Universitar, Academician  AŞ RM, 1939

Salonul International al Cer-cetarii, Inovarii si Inventicii, ed.a lX-a, PRO- INVENT – 2011,  Cluj-Napoca, România Participare la expoziţie 22 – 25 martie 2011
Ghidirim Gh.

 

Dr.hab. în med., Profesor Universitar, Academician  AŞ RM, 1939

3rd European Exhibition of Crea-tivity and Innovation, EUROINVENT – 2011, Iaşi, România Participare la expoziţie 12 – 14 May, 2011
Ghidirim Gh.

 

Dr.hab. în med., Profesor Universitar, Academician  AŞ RM, 1939

3rd European Exhibition of Crea-tivity and Innovation, EUROINVENT – 2011,  Iaşi, România Participare la expoziţie 12 – 14 May, 2011
Ghidirim Gh.

 

Dr.hab. în med., Profesor Universitar, Academician  AŞ RM, 1939

7-ой Международный салон изобретений и новых технологий «Новое время»,  Севастополь, Украiна Participare la expoziţie 22 – 24 сентября 2011
Ghidirim Gh.

 

Dr.hab. în med., Profesor Universitar, Academician  AŞ RM, 1939

7-ой Международный салон изобретений и новых технологий «Новое время»,  Севастополь, Украiна Participare la expoziţie 22 – 24 сентября 2011
Ghidirim Gh.

 

Dr.hab. în med., Profesor Universitar, Academician  AŞ RM, 1939

XV-th International Exhibition of Inventics, Research and Technological Transfer “INVENTICA 2011”,  Bucureşti, România Participare la expoziţie 05-08 octombrie 2011
2 Rojnoveanu Gheorghe

 

Dr.hab. în med., Profesor, 1960

21th Annual Cogress of Europe Surgical Infection Society,  Antalia, Turcia Participarea la Congres 1-3 mai, 2008
Rojnoveanu Gheorghe

 

Dr.hab. în med., Profesor, 1960

 

A XXXI-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova, Piatra-Neamţ, România Participarea la Congres cu raport ştiinţific 15-17octombrie 2009
Rojnoveanu Gheorghe

 

Dr.hab. în med., Profesor, 1960

Congresul 10 de Traumă şi Chirurgie de Urgenţă , Antalia, Turcia Participarea la Congres cu raport ştiinţific 13-17 mai 2009
Rojnoveanu Gheorghe

 

Dr.hab. în med., Profesor, 1960

Universitatea de Medicină „Iuliu Haţieganu”,  Cluj – Napoca, România Cursuri de perfecţionare Februarie 2009
Rojnoveanu Gheorghe

 

Dr.hab. în med., Profesor, 1960

11th European Congress of Trauma and Emergency Surgery,  Bruxells, Belgia Participarea la Congres cu raport ştiinţific 15-18 mai, 2010
Rojnoveanu Gheorghe

 

Dr.hab. în med., Profesor, 1960

Conferinţă Naţională de Chirurgie,

 

Sibiu, România

Participarea la Congres cu raport ştiinţific 19-21 mai 2011
Rojnoveanu Gheorghe

 

Dr.hab. în med., Profesor, 1960

Al XII-lea Simpozion al Secţiunii Române IASGO, al V-lea Simpozion Naţional al ARCHBPTH, al II-lea Congres al EALTS, Bucureşti Participarea la Congres 13-16 aprilie 2011 2011
Rojnoveanu Gheorghe

 

Dr.hab. în med., Profesor, 1960

Вторая общероссийская конференция с международным участием «Медицинское образование – 2011», Moscova Participarea la Congres 21-22 aprilie 2011
Rojnoveanu Gheorghe

 

Dr.hab. în med., Profesor, 1960

Al XII-lea Congres al ESTES, Milano Participarea la Congres cu raport ştiinţific 27-30 aprilie 2011
Rojnoveanu Gheorghe

 

Dr.hab. în med., Profesor, 1960

Departamentul Chirurgie şi Transplant Hepatic, Spitalul Clinic Fundeni, Bucureşti, România Cursuri de perfecţionare 26-30 octombrie 2011
Rojnoveanu Gheorghe

 

Dr.hab. în med., Profesor, 1960

XIIIth European Congress of Trauma & Emergency Surgery, Basel (Elveţia) Participarea la Congres cu raport ştiinţific 12-15 mai 2012
Rojnoveanu Gheorghe

 

Dr.hab. în med., Profesor, 1960

Al XVI-lea Congres  Naţional de Chirurgie,

 

Timişoara (România)

Participarea la Congres cu raport ştiinţific 23-27 mai 2012
Rojnoveanu Gheorghe

 

Dr.hab. în med., Profesor, 1960

A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova „Iacomi-Răzeşu”, Piatra-Neamţ (România) Participarea la Congres cu raport ştiinţific 11-13 octombrie 2012
Rojnoveanu Gheorghe

 

Dr.hab. în med., Profesor, 1960

Institutul Chirurgie generală şi Transplant hepatic, Constanţa, România Cursuri de perfecţionare

 

Prelevare de organe. Modulul 2: Managementul donatorului de organe.

2-5 mai 2012
3 Ignatenco S.

 

Dr. în med., Conf. Univ., 1950

Al 24-lea Congres Naţional de Chirurgie, Eforie Nord, Romania Participarea la Congres cu raport ştiinţific 4-7 iunie, 2008
Ignatenco S.

 

Dr. în med., Conf. Univ., 1950

Congresul 10 de Traumă şi Chirurgie de Urgenţă, Antalia, Turcia Participarea la Congres cu raport ştiinţific 13-17 mai 2009
4 Berliba Sergiu

 

Dr. în med., conferenţiar universitar, 1970

„Competenţe în Chirurgie digestivă”. Universitatea de Medicină şi Farmacie,Tîrgu – Mureş, România Cursuri de perfecţionare 01.02-01.03.2010
5 Revencu S.

 

Dr. în med., Conf. Univ., 1962

Al 24-lea Congres Naţional de Chirurgie, Eforie Nord, Romania Participarea la Congres cu raport ştiinţific 4-7 iunie, 2008
Revencu S.

 

Dr. în med., Conf. Univ., 1962

Congresul Naţional de Chirurgie. Ediţia a XXV-a, Cluj-Napoca, România Participarea la Congres cu raport ştiinţific 3-6 mai 2010
6 Mahovici Igor

 

Dr. în med., conferenţiar universitar, 1960

8-th International Congress of Romanian Aesthetic Surgery Society., Bucureşti, România Participarea la Congres cu raport ştiinţific 6-8 iunie, 2008
Mahovici Igor

 

Dr. în med., conferenţiar universitar, 1960

Al V-lea Congres National ARCE 2009 cu tema “Actualitati in chirurgia miniinvaziva”, Bucureşti, România Participarea la Congres cu raport ştiinţific 12-14 noiembrie 2009
Mahovici Igor

 

Dr. în med., conferenţiar universitar, 1960

Congresul Naţional de Chirurgie. Ediţia a XXV-a, Cluj-Napoca, România Participarea la Congres cu raport ştiinţific 3-6 mai 2010
Mahovici Igor

 

Dr. în med., conferenţiar universitar, 1960

Первый съезд украинского общества эстетической медицины, Одесса, Украина Participarea la Congres cu raport ştiinţific 31 mai – 1 iunie 2010
Mahovici Igor

 

Dr. în med., conferenţiar universitar, 1960

ISAPS Course „Advanses in aesthetic surgery”– Timisoara, România Cursuri de perfecţionare 26-27 aprilie

 

2011

Mahovici Igor

 

Dr. în med., conferenţiar universitar, 1960

„Breast Augmentation & Reconstruction workshop” – Bucuresti, România Cursuri de perfecţionare 4 noiembrie

 

2011

Mahovici Igor, Dr. în med, Conf. univ., 1946 International Conference by Ucrainian Aesthetic Medicine Society «Современные технологии омоложения. Диагностика, профилактика и коррекция осложнений”, Odessa, Ukraina Participare pasivă 24-25 mai 2012
Mahovici Igor, Dr. în med, Conf. univ., 1946 V Международный мастер класс «Вторичная ринорластика», Odessa, Ukraina Participare pasivă 28-29 сентября 2012
7 Conţu Ghenadie

 

Dr. în med., conferenţiar universitar, 1960

8-th International Congress of Romanian Aesthetic Surgery Society, Bucureşti, România Participarea la Congres cu raport ştiinţific 6-8 June, 2008
Conţu Ghenadie

 

Dr. în med., conferenţiar universitar, 1960

Al VI-lea Congres al Societaţii de Chirurgie Estetică al Romaniei, Bucureşti, România Participarea la Congres cu raport ştiinţific 18-19 iunie, 2009
Conţu Ghenadie

 

Dr. în med., conferenţiar universitar, 1960

Al XIV Congres al Societăţii de Chirurgie Estetică Plastică din Turcia. Istanbul Participarea la Congres cu raport ştiinţific 17-20 iunie 2010
Conţu Ghenadie

 

Dr. în med., conferenţiar universitar, 1960

Congresul Naţional de Chirurgie. Ediţia a XXV-a, Cluj-Napoca, România Participarea la Congres cu raport ştiinţific 3-6 mai 2010
Conţu Ghenadie

 

Dr. în med., conferenţiar universitar, 1960

2nd International Euroasian Aesthetic Surgery Course, Istanbul, Turcia Cursuri de perfecţionare 17-20 iunie 2010
Conţu Ghenadie

 

Dr. în med., conferenţiar universitar, 1960

Al V-lea Simpozion Internaţional de Cirurgie Estetică şi Reconstructivă a glandei mamare, Timişoara, România Participarea la Congres cu raport ştiinţific 29 aprilie – 1 mai, 2010
Conţu Ghenadie

 

Dr. în med., conferenţiar universitar, 1960

3rd Eurasian Aesthetic Surgery Course. Organized by the Turkish Society of Aesthetic Plastic Surgery. Istanbul, Turcia Cursuri de perfecţionare 24-26 iunie 2011
Conţu Ghenadie

 

Dr. în med., conferenţiar universitar, 1960

Istanbul International Rhinoplasty Course.  Organized by the Rhinoplasty Society (USA)& Turkish Society of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons.

 

Istambul, Turcia

Cursuri de perfecţionare 22-24 June 2011
Conţu Ghenadie

 

Dr. în med., conferenţiar universitar, 1960

Мастер класс «Ринопластика. Сложные случаи». Odesa, Ucraina Cursuri de perfecţionare 11-12 noiembrie 2011
Conţu Ghenadie

 

Dr. în med., conferenţiar universitar, 1960

Conferinţa Naţională a Societăţii Române de Chirurgie Estetică

 

Timişoara, România

Participarea la Congres cu raport ştiinţific 28-30 aprilie. 2011
8 Vozian Marin

 

Asistent universitar, 1977

Fundaţia Americano-Austriacă, Seminar Internaţional „Chirurgie”, Salzburg, Austria, Cursuri de perfecţionare 28 noiembrie – 5 decembrie 2009
Vozian Marin

 

Asistent universitar, 1977

Congresul Naţional de Chirurgie. Ediţia a XXV-a, Cluj-Napoca, România Participarea la Congres cu raport ştiinţific 3-6 mai 2010
Vozian Marin

 

Asistent universitar, 1977

Thrombosis Expert Forum. Baku, Azerbaijan Cursuri de perfecţionare 20-21 mai 2011
9 Crăcun I.

 

Doctorand, 1976

Congresul Naţional de Chirurgie. Ediţia a XXV-a,  Cluj-Napoca, România Participarea la Congres cu raport ştiinţific 3-6 mai 2010
Crăcun I.

 

Doctorand, 1976

A XXXII-a Reuniune a Chirurgi-lor din Moldova „Iacomi-Răzeşu” şi a V-a Conferinţă Internaţională de Chirurghie,  Piatra Neamţ România Participarea la Congres cu raport ştiinţific 7-10 octombrie 2010
10 Ţînţari Stanislav

 

Doctorand, 1980

Congresul Naţional de Chirurgie. Ediţia a XXV-a, Cluj-Napoca, România Participarea la Congres cu raport ştiinţific 3-6 mai 2010
Ţînţari Stanislav

 

Doctorand, 1980

A XXXII-a Reuniune a Chirurgi-lor din Moldova „Iacomi-Răzeşu” şi a V-a Conferinţă Internaţională de Chirurghie, Piatra Neamţ, România Participarea la Congres cu raport ştiinţific 7-10 octombrie 2010
Ţînţari Stanislav

 

Doctorand, 1980

Departamentul Chirurgie şi Transplant Hepatic, Spitalul Clinic Fundeni, Bucureşti, România Cursuri de perfecţionare 26-30 octombrie 2011
Ţînţari Stanislav, doctorand, 1980 XIIIth European Congress of Trauma & Emergency Surgery, Basel (Elveţia) Participarea la Congres cu raport ştiinţific 12-15 mai 2012
11 Şcerbina R.

 

Dr. în med., Conf. Univ., 1946

Al IV-lea Congres Naţional al Asociaţiei Române pentru Chirurgie Endoscopică, Iaşi, România Participarea la Congres cu raport ştiinţific 29 – 31 octombrie, 2008
Şcerbina Romeo,

 

Dr. în med, Conf. univ., 1946

A XXXI-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova, Piatra-Neamţ, România Participarea la Congres cu raport ştiinţific 15-17octombrie 2009
Şcerbina Romeo,

 

Dr. în med, Conf. univ., 1946

Al V-lea Congres National ARCE 2009 cu tema “Actualitati in chirurgia miniinvaziva”, Bucureşti, România Participarea la Congres cu raport ştiinţific 12-14 noiembrie 2009
Şcerbina Romeo,

 

Dr. în med, Conf. univ., 1946

EFMA/WHO. European Forum of Medical associations and WHO, St.Petersburg, Russia Participarea la Congres cu raport ştiinţific 19 – 21 septembrie 2010
Şcerbina Romeo,

 

Dr. în med, Conf. univ., 1946

A XXXII-a Reuniune a Chirurgi-lor din Moldova „Iacomi-Răzeşu” şi a V-a Conferinţă Internaţională de Chirurghie, Piatra Neamţ (România) Participarea la Congres cu raport ştiinţific 7-10 octombrie 2010
Şcerbina Romeo,

 

Dr. în med, Conf. univ., 1946

Al XVI-lea Congres  Naţional de Chirurgie,

 

Timişoara (România)

Participarea la Congres cu raport ştiinţific 23-27 mai 2012
Şcerbina Romeo,

 

Dr. în med, Conf. univ., 1946

A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova „Iacomi-Răzeşu”, Piatra-Neamţ (România) Participarea la Congres cu raport ştiinţific 11-13 octombrie 2012
12 Lescov Vitalie,

 

as. Univ., 1961

Al XVI-lea Congres  Naţional de Chirurgie,

 

Timişoara (România)

Participarea la Congres cu raport ştiinţific 23-27 mai 2012
Lescov Vitalie,

 

as. Univ., 1961

A XXXIV-a Reuniune a Chirurgilor din Moldova „Iacomi-Răzeşu”, Piatra-Neamţ (România) Participarea la Congres cu raport ştiinţific 11-13 octombrie 2012
13 Balan Sergiu,

 

Dr. în med., as. Univ., 1975

Secţia de Chirurgie Bariatrică Hospital Virgen de los Lirios în Alcoy, Spania Cursuri de perfecţionare 21.01-08.02.2008
Balan Sergiu,

 

Dr. în med., as. Univ., 1975

Secţia de Chirurgie Bariatrică Hospital Virgen de la Arrixaca în Murcia, Spania Cursuri de perfecţionare 12.02-28.02.2008
Balan Sergiu,

 

Dr. în med., as. Univ., 1975

Al IV-lea Congres Naţional al Asociaţiei Române pentru Chirurgie Endoscopică, Iaşi, România Participarea la Congres cu raport ştiinţific 29 – 31 octombrie, 2008
Balan Sergiu,

 

Dr. în med., as. Univ., 1975

Al 24-lea Congres Naţional de Chirurgie, Eforie Nord, Romania Participarea la Congres cu raport ştiinţific 4-7 iunie, 2008
Balan Sergiu,

 

Dr. în med., as. univ., 1975

Al V-lea Congres National ARCE 2009 cu tema “Actualitati in chirurgia miniinvaziva, Bucureşti, România Participarea la Congres cu raport ştiinţific 12-14 noiembrie 2009
14 Zastavniţchi Gh.

 

Dr. în med., as. Univ., 1977

18th World Congress of the International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, Istanbul, Turcia Participarea la Congres cu raport ştiinţific 8-11 octombrie, 2008
Zastavniţchi Gh.

 

Dr. în med., as. Univ., 1977

Congresul 109 anual al Societăţii Japoneze de Chirurgie, Fukuoka, Japonia Participarea la Congres cu raport ştiinţific 2-4 aprilie 2009
Zastavniţchi Gh.

 

Dr. în med., as. Univ., 1977

Congresul 10 de Traumă şi Chirurgie de Urgenţă, Antalia, Turcia Participarea la Congres cu raport ştiinţific 13-17 mai 2009
Zastavniţchi Gh.

 

Dr. în med., as. Univ., 1977

Al 43-lea Congres Mondial de Chirurgie, Adelaide, Australia Participarea la Congres cu raport ştiinţific 6-10 septembrie 2009
Zastavniţchi Gh.

 

Dr. în med., as. Univ., 1977

Fundaţia Americano-Austriacă, seminar tematic “Trauma şi Chirurgia de Urgenţă”, Salzburg, Austria Cursuri de perfecţionare 17-24 ianuarie 2009
Zastavniţchi Gh.

 

Dr. în med., as. Univ., 1977

Kaiser Franz Josef Spital, Prof. Dr. Josef Karner, Viena, Austria Cursuri de perfecţionare 30 noiembrie – 19 decembrie 2009

Nr. d/o

Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific,
ale specialistului străin

Ţara şi denumirea organizaţiei în care activează

Scopul vizitei.

Perioada vizitei

1

M. Huguier

Profesor, Dr.

Service de Chirurgie Digestive,

Hôpital Tenon,  Paris, Franţa

Participarea la Congres:

Săptămâna a XXX-a a Uniunii Medicale Balcanice şi Primul Congres în Medicina de Urgenţă din Republica Moldova.

15-19. 09. 2008

 

2

N. Angelescu

Profesor, Dr.

Clinica Chirurgie, Spitalul Colţea, Bucureşti, România.

Participarea la Congres:

Săptămâna  a XXX-a a Uniunii Medicale Balcanice şi Primul Congres în Medicina de Urgenţă din Republica Moldova.

15-19. 09. 2008

 

3

V. Cândea

Profesor, Dr.

Bucureşti, România

Clinica Chirurgie Cardiovasculară, Spitalul Central Militar

Participarea la Congres:

Săptămâna  a XXX-a a Uniunii Medicale Balcanice şi Primul Congres în Medicina de Urgenţă din Republica Moldova.

15-19. 09. 2008

 

4

E. Târcoveanu

Profesor, Dr.  

Iaşi, România

Clinica I Chirurgie, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină si Farmacie “Gr.T. Popa”

Referent oficial

DH 50.14.00.27-38

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

22.10.2008

5

Acalovschi Iu.,

Profesor, Dr.

Department of Anaesthesia and Intensive Care. The Emergency Clinic Hospital “Prof Dr Octavian Fodor”

(Cluj-Napoca, România)

Al II Al II-ea Congres Internaţional al Societăţii Anesteziologie şi Reanimatologie din Republica Moldova.

27-28 august 2009

6

Gabriel M. Gurman,

Profesor, MD, PhD

Professor of Anesthesiology and Critical Care, Ben Gurion University of the Negev,  Chairman Division of Anesthesiology Myney Hayeshuah Medical Center, Israel

Al II Al II-ea Congres Internaţional al Societăţii Anesteziologie şi Reanimatologie din Republica Moldova.

27-28 august 2009

7

Keith D. Munson,

MD, PhD, FACS, FASCRS

Jefferson Surgical Clinic,

(Roanoke, USA)

Curs postuniversitar thematic “Chirurgia colorectală”

11-18.05.2009

8

Popescu I.,

Profesor, Dr.

Clinica Chirurgie Generalã si Transplant Hepatic, Institutul Clinic Fundeni

(Bucureşti, România)

Referent oficial în cadrulConsiliului Ştiinţific specializat DH 50.14.00.27- 47 al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”

1 septembrie 2010

9

Târcoveanu E.,

Profesor, Dr.

Clinica I Chirurgie, Spitalul Universitar “Sf.Spiridon”,

(Iaşi, România)

Referent oficial în cadrul Consiliului ştiinţific specializat DH 50.14.00.27-48 din cadrul Universităţii de Stat de Medicină

 

şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

24 noiembrie 2010

10

Braşoveanu V.,

Dr.

Clinica Chirurgie Generalã si Transplant Hepatic, Institutul Clinic Fundeni

(Bucureşti, România)

Al XI-lea Congres al Asociaţiei Chirurgilor „Nicolae Anestiadi” din Republica Moldova şi XXXIII-a Reuniuni a Chirurgilor din Moldova “Iacomi-Răzeşu”

27-30 septembrie 2011

11

Târcoveanu E.,

Profesor, Dr.

Clinica I Chirurgie, Spitalul Universitar “Sf.Spiridon”,

(Iaşi, România)

Al XI-lea Congres al Asociaţiei Chirurgilor „Nicolae Anestiadi” din Republica Moldova şi XXXIII-a Reuniuni a Chirurgilor din Moldova “Iacomi-Răzeşu”

27-30 septembrie 2011

12

I. U. Polianschi

Prof., Dr. hab. în med.

Clinica I Chirurgie,Universitatea de Medicină,

 (Cernăuţi, Ucraina)

Al XI-lea Congres al Asociaţiei Chirurgilor „Nicolae Anestiadi” din Republica Moldova şi XXXIII-a Reuniuni a Chirurgilor din Moldova “Iacomi-Răzeşu”

27-30 septembrie 2011

13

Târcoveanu E.,

Profesor, Dr.

Clinica I Chirurgie, Spitalul Universitar “Sf.Spiridon”,

(Iaşi, România)

Referent oficial în cadrul Consiliului Ştiinţific specializat DH 50.14.00.27- 48 al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”

18.01.2012

14

Târcoveanu E.,

Profesor, Dr.

Clinica I Chirurgie, Spitalul Universitar “Sf.Spiridon”,

(Iaşi, România)

Referent oficial în cadrul Consiliului Ştiinţific specializat DH 50.14.00.27- 53 al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”

14.11.2012

15

Hartmut Paul

Dr. med.

Klinik und Poliklinik für Chirurgie

Abteilung für Allgemeine Chirurgie, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie,

Universitatsmedizin, Greifswald (Germania)

Realizarea proiectelor  comune

26.01.2012-28.01.2012