Default Header Image

Cercetare

Direcţiile prioritare de cercetare:

 • Tratamentul chirurgical al gangrenei Fournier
 • Tratamentul chirurgical al obezităţii severe
 • Tratamentul non-operator al traumelor închise ale splinei şi ficatului
 • Tratament non-operator în plăgile abdominale penetrante
 • Traumatismele în sarcină
 • Tratamentul chirurgical al pancreatitei acute severe infectate
 • Tratamentul chirurgical al ocluziilor neoplazice de colon
 • Patologia neoformațiunilor colonice
 • Ischemia mezenterială acută
 • Hemostaza endoscopică în hemoragiile digestive superioare
 • Stabilizarea fracturilor de bazin
 • Tratamentul laparoscopic al ulcerului perforat
 • Siguranța actului chirurgical

 

Teze de doctor habilitat în științe medicale susținute:

 

 • Gheorghe Ghidirim. Осложнения острого панкреатита (Патогенез, клиника, диагностика, лечение) (1983). Consultant ştiinţific – V.Filin, prof.univ., dr.hab.şt.med. (Rusia);
 • Evstafie Cicală. Tactica chirurgicală în hemoragiile gastrointestinale din ulcerele cronice în condiţiile Aviasan şi reactivitatea organismului (1992). Consultant ştiinţific – Gh.Ghidirim, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Valeriu Ghereg. Ventilaţia pulmonară controlată şi asistată la pacienţii cu insuficienţă cardio-respiratorie (1999). Consultant ştiinţific – Gh.Ghidirim, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Gheorghe Ciobanu. Evaluarea clinico-epidemiologică şi managementul strategiilor urgenţelor medico-chirurgicale în Republica Moldova (2001). Consultant ştiinţific – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Guţu Eugen. Prognozarea şi prevenirea recidivei hemoragiei ulceroase gastroduodenale (2005). Consultant ştiinţific – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Ciubotaru Anatol. Optimizarea tratamentului chirurgical al malformaţiilor cardiace congenitale cu şuntare intracardiacă şi prognozarea complicaţiilor” (2006). Consultanţi ştiinţifici – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.; Eva Gudumac, MC AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Gladun Nicolae. Elecţiunea procedeelor chirurgicale, materialelor grefale şi tehnicilor operatorii în plastiile de esofag (2006). Consultant ştiinţific – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Igor Mişin. Caracteristica comparativă a eficacităţii metodelor de profilaxie şi tratament al hemoragiilor din varicele esofagiene şi gastrice în hipertensiunea portală (2008). Consultant ştiinţific – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Gheorghe Rojnoveanu. Traumatismele abdominale în cadrul politraumatismelor: particularităţi etiopatogenice, algoritm de diagnostic şi management medico-chirurgical (2008). Consultant ştiinţific – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Vladimir Kusturov. Tratamentul chirurghical al fracturilor oaselor bazinului în leziunile multiple şi asociate (2009). Consultanți ştiinţifici – F.Gornea, prof.univ., dr.hab.şt.med; Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Adrian Hotineanu. Diagnosticul şi tratamentul megacoledocului (2010). Consultant ştiinţific – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Ion Ciutac. Valorile diagnostico-curative ale laparoscopiei în colecistita şi pancreatita acută (2012). Consultant ştiinţific – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Adrian Belîi. Reabilitarea postoperatorie accelerate: structure, procese, rezultate (2013). Consultanți ştiinţifici – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.; Beydon Laurent, prof.univ., dr.hab.şt.med. (Franța);
 • Vasile Babiuc. Arsurile în diferite condiții climaterice (continentale, tropicale și subtropicale): etiologia, patogenia, clinica și tratamentul (2020). Consultanți ştiinţifici – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.; I.Marin, prof.univ., dr.hab.şt.med;
 • Oleg Arnaut. Traumatismele severe: modele de predicție a evoluției și rezultatelor tratamentului (2021). Consultanți ştiinţifici – A.Saulea, prof.univ., dr.hab.şt.med.; Gh.Rojnoveanu, prof.univ., dr.hab.şt.med.;

 

Teze de doctor habilitat în științe medicale în derulare:

 

 • Ruslan Baltaga. Gestiunile riscului și siguranța pacientului în anestezie. Consultanți ştiinţifici – Sorin Brull, prof., dr.şt.med. (SUA); Gh.Rojnoveanu, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Maxim Igor. Tratamentul chirurgical al pacienților cu cancer bronhopulmonar și risc anestezico-chirurgical major. Consultanți ştiinţifici – Gh.Rojnoveanu, prof.univ., dr.hab.şt.med.; A.Belîi, prof.univ., dr.hab.şt.med.;

 

Teze de doctor în științe medicale susținute:

 

 • Ghenadie Conțu. Prognozarea şi proifilaxia complicaţiilor supurativ-inflamatorii în chirurgia bolii ulceroase a duodenului luînd în consideraţie monitoringul imunologic (1990). Conducător ştiinţific – Gh.Ghidirim, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Igor Mahovici. Particularităţi de simptomatologie, diagnostic şi tratament a pancreatitei (1993). Conducător ştiinţific – Gh.Ghidirim, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Gheorghe Rojnoveanu. Rezultatele la distanţă ale tratamentului chirurgical al ulcerului hemoragic gastroduodenal (1996). Conducător ştiinţific – Gh.Ghidirim, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Anatol Ghereg. Metodele endoscopice şi transparietale în tratamentul icterului mecanic complicat cu colangita acută (1996). Conducător ştiinţific – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Alexandru Danci. Tratamentul litiazei biliare complicate cu patologia căilor biliare prin aplicarea metodelor chirurgiei miniinvazive şi  endoscopice (2000). Conducător ştiinţific – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Ion Gagauz. Tactica chirurgicală şi rezultatele precoce în tratamentul pancreatitei acute distructive (2000). Conducător ştiinţific – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Adrian Hotineanu. Diagnosticul şi tratamentul megacoledocului secundar (2005). Conducător ştiinţific – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Beschieru Eugeniu. Tactica organomenajantă în tratamentul leziunilor traumatice ale ficatului şi splinei (2006). Conducător ştiinţific – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Berliba Sergiu. Particularităţile diagnosticului şi tratamentului leziunilor traumatice ale pancreasului (2006). Conducător ştiinţific – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Baltaga Ruslan. Terapia adjuvantă în tratamentul complex al pancreatitei acute severe (2008). Conducător ştiinţific – V.Ghereg, prof.univ., dr.hab.şt.med.; Consultant ştiinţific – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Andrei Dolghii. Eficacitatea hemostazei endoscopice primare şi repetate în hemoragiile digestive superioare non-variceale (2008). Conducător ştiinţific – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Suman Serghei. Variantele anatomo-clinice ale joncţiunii pancreato-coledociene şi ale papilei Vater în alegerea procedeelor endoscopice de diagnostic şi tratament (2009). Conducător ştiinţific – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.; Consultant ştiinţific – I.Podubnâi, prof.univ., dr.şt.med.;
 • Sergiu Balan. Tratamentul obezităţii severe prin intervenţii chirurgicale asupra tractusului gastro-intestinal (2010). Conducător ştiinţific – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Ala Suman. Particularităţile de diagnostic şi tratament laparo-endoscopic a formelor complicate de colecistită acută (2009). Conducător ştiinţific – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Viorel Istrate. Mucozectomia endoscopică şi disecţia endoscopică submucoasă în tratamentul formaţiunilor displazice şi neoplazice a mucoasei tractului digestive (2012). Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Radu Gurghiş. Managementul nonoperator şi miniminvaziv al leziunilor traumatice închise ale organelor abdominale parenchimatoase (2012). Conducător ştiinţific – Gh.Rojnoveanu, conf.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Gheorghe Zastavniţchi. Rezultatele intervenţiilor seriate şi într-o singură etapă în tratamentul ocluziilor neoplazice de colon (2012). Conducător ştiinţific – I.Mişin, conf.cercet., dr.hab.şt.med.; Consultant ştiinţific – N.Ghidirim, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Stanislav Ţînţari. Opţiuni diagnostico-curative în traumatismele abdominale deschise (2013). Conducător ştiinţific – Gh.Rojnoveanu, conf.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Serghei Puiu. Metode informatice de examinare ultrasonografică a patologiilor zonei hepato-pancreato-biliare (2013).Conducător ştiinţific – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.; Consultant ştiinţific: C.Gaindric, membru corespondent al AŞM, prof.univ., dr.hab. inform.;
 • Ion Crăciun. Ischemia mezenterică acută: optimizarea diagnosticului și tratamentului (2014). Conducător ştiinţific – I.Mişin, conf., cercet., dr.hab.şt.med.;
 • Marin Vozian. Diagnosticul și tratamentul mucocelului apendicular (2015). Conducător ştiinţific – Gh.Rojnoveanu, conf.univ., dr.hab.şt.med.; Consultant ştiinţific – I.Mişin, conf.cercet., dr.hab.şt.med.;
 • Irina Paladii. Hemoragiile retroperitoneale în traumatismul pelvio-abdominal: diagnosticul, tratamentul şi profilaxia complicaţiilor (2016). Conducător ştiinţific – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.; Consultant ştiinţific – V.Kusturov, conf.cercet., dr.hab.şt.med.;
 • Ion Chesov. Analgezia postoperatorie prin bloc de plan transvers abdominal: argumentare anatomică și eficiență clinică (2018). Conducător științific – A.Belîi, conf.univ., dr.hab.şt.med.; Consultant ştiinţific – Gh.Rojnoveanu, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Eduard Aneste. Hemoperitoneul traumatic: particularități diagnostico-curative și evolutive (2020). Conducător științific – Gh.Rojnoveanu, prof.univ., dr.hab.şt.med.; Consultant ştiinţific – Olga Tagadiuc, conf.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Andrei Vasiliev. Complicațiile tardive ale accesului vascular pentru hemodializa programată: diagnosticul și tratamentul chirurgical (2013). Conducător ştiinţific – I.Mişin, conf.cercet., dr.hab.şt.med.; Consultant ştiinţific – A.Tănase, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Sergiu Zaharia. Endometrioza cicatricei postoperatorii: optimizarea diagnosticului și tratamentului (2021). Conducător ştiinţific – I.Mişin, profesor cercetător, dr.hab.şt.med.; Consultant ştiinţific – Ana Mișina, conf.cercet., dr.hab.şt.med.;

 

Teze de doctor în științe medicale în derulare:

 • Alexandr Ursu. Tactica medico-chirurgicală diferențiată în neoformațiunile primare ale colonului. Conducător științific – Gh.Rojnoveanu, prof.univ., dr.hab.şt.med.; Conducător științific prin cotutelă – Toma Ian Vasilovsky (SUA);
 • Tatiana Malcova. Schimbările morfologice și biomecanice în decelularizarea vaselor sanguine. Conducător științific – V.Nacu, prof.univ., dr.hab.şt.med.; Consultant ştiinţific – A.Ciubotaru, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Alexandru Gaitur. Apendicita acută la bătrâni. Conducător științific – Gh.Rojnoveanu, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Liuba Strelțov.  Opţiuni în diagnosticul şi tratamentul colemiei colestatice în complicațiile litiazei biliare .Conducător științific – Gh.Rojnoveanu, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Elina Șor. Optimizarea managementului ulcerului gastroduodenal perforat. Conducător ştiinţific – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.;
 • Vitalie Lescov. Leziunile traumatice ale duodenului : algoritmul diagnostico-curativ și rezultatele tratamentului. Conducător ştiinţific – Gh.Ghidirim, acad. al AŞM, prof.univ., dr.hab.şt.med.; Conducător științific prin cotutelă – M.Beuran, prof.univ., dr.şt.med. (România);