Default Header Image

Publicaţii

Monografii (naţionale / internaţionale)

 1. GHIDIRIM, Gh., CICALA, E., GUŢU, E., ROJNOVEANU, Gh., DOLGHII, A. Hemoragiile digestive superioare non-variceale. Ch.: Tipogr. AŞM, Chişinău, 2009. 464p.
 2. ABABII, I.; CIOBANU, P.; GHIDIRIM, Gh.; NACU, V.; ŞROIT, I. Optimizarea regenerării reparatorii a ţesuturilor şi imunogenezei locale în contextul funcţionării nanosistemelor naturale. Ch.: CEP „Medicina”, Chişinău, 2011. 336p. ISBN 978-9975-913-59-1

Manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale)

 1. SPÎNU, A.; GHIDIRIM, N.; ANGELESCU, N.; ACALOVSCHI, Iu.; TÎRCOVEANU, E. Chirurgie generală şi semiologie chirurgicală. Chişinău, Moldova, „Medicina” 2008, p.590 (ISBN 978-9975-915-45-8).

Capitole în monografii şi culegeri (naţionale / internaţionale)

 1. ŞANDRU, S.; BALTAGA, R.; BELÎI, A.; COBÂLEŢCHI, S.; GUZUN, N.; ROJNOVEANU, Gh. Managementul anestezic la pacienţii cu traumă hepatică. În: Săndesc D., Bedreag O., Păpurică M. Recomandări şi protocoale în anestezie. Terapie intensivă şi medicină de urgenţă, Timişoara, 2012, p.169-181. ISBN 978-973-52-1260-8

Recomandări metodice publicate pentru aplicare în practica sistemului sănătăţii 

 1. Rojnoveanu Gh., Bunescu V. Abdomenul acut: diagnostic diferenţial şi conduită medico-chirurgicală. Centrul Editorial-Poligrafic Medicina al USMF „Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 2009, 24 p.
 1. Berliba S., Ţurcanu V. Traumatismele pancreasului: etiopatogenie, diagnostic, tratament. Centrul Editorial-Poligrafic Medicina al USMF „Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 2010, 28 p.
 2. Berliba S. Traumatismele toracelui. Centrul Editorial-Poligrafic Medicina al USMF „Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 2010, 76 p.
 3. Ghidirim Gh., Guţu E., Iacub V., Casian D. Chirurgie particulară. Centrul Editorial-Poligrafic Medicinaal USMF „Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 2012, 69 p.

Articole din reviste cu factor de impact

articole din reviste cu factor de impact 1,0-2,9

 1. Ghidirim, Gh.; Gagauz, I.; Mishin I.; Vozian, M.; Zastavnitsky, Gh. Extended poststrangulation ischemic jejunal stricture. Journal of Gastrointestinal and Liver Disease. 2008, 17(1), 114-115. ISSN 1841-8724 (IF 2011:1.811)
 2. Ghidirim, Gh., Mishin, I.; Dolghii, A.; Lupashcu, A. Prophylactic endoscopic band ligation of esophageal varices during pregnancy. Journal of Gastrointestinal and Liver Disease. 2008, 17(2), 236-237. ISSN 1841-8724 (IF 2011:1.811)

2010

 1. Ghidirim Gh., Mishin I., Gagauz I., Vozian M., Zastavniţchi Gh., Iakovleva I. Sporadic retroperitoneal aggressive fibromatosis: report of a case.  Zentralblatt für Chirurgie. 2010, 135(1), 79-82. ISSN 0044-409X (IF 2011: 1.023)
 2. Mishin, I.; Ghidirim, Gh.; Vazian, M. Acute spontaneous chylous peritonitis. Journal of Gastrointestinal and Liver Disease. 2010, 19(3), 333-335. ISSN 1842-1121 (IF 2011:1.811)
 3. Mishin, I.; Ghidirim, Gh., Dolghii, A.; Bunic, Gh.; Zastavnitsky, Gh. Implantation of self-expanding metal stent in the treatment of severe bleeding from esophageal ulcer after endoscopic band ligation. Diseases of the Esophagus. 2010, 23(7), 35-38. ISSN 1442-2050 (IF 2011:1.814)

articole din reviste cu factor de impact  0,1-0,9

 1. GHIDIRIM, Gh.; ROJNOVEANU, Gh.; MIŞIN, I.; CERNÎI, A.; GURGHIŞ, R. Carcinoidul papilei duodenale mici asociat cu leiomioame jejunale multiple şi neurofibromatoza tip 1. Chirurgia (Bucur.).2009, 104(4), 495-498. ISSN 1221-9118 (IF 2011: 0.38)
 2. GHIDIRIM, Gh.; MISHIN, I.; DOLGHII, A.; ZASTAVNIŢCHI, Gh. Ruptured duodenal varices successfully treated by mini-loop ligation: report of a case. Chirurgia (Bucur.). 2009, 104(5), 619-623. ISSN 1221-9118 (IF 2011: 0.38)
 3. Târcoveanu, E.; Şcerbina, R. Academicianul Gh.Ghidirim la 70 ani. Chirurgia (Bucur.), 2009; 104(6): 773-774. ISSN 1221-9118 (IF 2011:0.38)
 4. Ghidirim, Gh.; Mishin, I.; Zastavniţchi, Gh.; Spataru, V.; Brinza, M. Laparoscopic management of associated abdominal complications of ventriculoperitoneal shunt. European Surgery. 2010, 42(4), 184-186. ISSN 1682-8631 (IF 2011: 0.283)
 5. Guţu, E.; Ghidirim, Gh.; Mişin, I.; Iakovleva, I.; Vozian, M. Polip inflamator fibroid gastric (tumoare Vanek) cu hemoragie. Chirurgia (Bucur.), 2010, 105(1), 137-140. ISSN 1221-9118 (IF 2011: 0.38)

2011

 1. GHIDIRIM, Gh.; MIŞIN, I.; IGNATENCO, S.; ŞOR, E. Chist al mezocolonului descendent. Chirurgia (Bucur.), 2010, 105(6), 855-858. ISSN 1221-9118 (IF 2011: 0.38)
 2. GHIDIRIM, Gh.; MIŞIN, I.; GAGAUZ, I.; CONDRAŢCHI, E. Anevrism al venei iliace comune drepte: prezentare de caz şi revista literaturii. Chirurgia (Bucur.), 2011, 106(2), 269-272. ISSN 1221-9118 (IF 2011: 0.38)
 3. GHIDIRIM, Gh.; MISHIN, I.; ZASTAVNITSKY, Gh. Pseudomyxoma peritonei presenting with inguinal hernia. Chirurgia (Bucur.), 2011, 106(4), 527-529. ISSN 1221-9118 (IF 2011: 0.38)
 4. GHIDIRIM, Gh.; MISHIN, I.; GAGAUZ, I.; VOZIAN, M.; CERNII, A.; CERNAT, M. Duodenal gastrointestinal stromal tumor. Rom J Morphol Embryol. 2011, 52(3 Suppl), 1121–1125. ISSN 1220-0522 (IF 2011: 0.523)

2012

 1. MISHIN, I.; GHIDIRIM, Gh.; ZASTAVNITSKY, Gh.; POPA C. Torsion of an appendiceal mucinous cystadenoma: report of a case and review of literature. Ann Ital Chir. 2012, 83(1), 75-78. ISSN 2239-253X (IF 2011: 0.231)

articole din reviste cu factor de impact  0,01-0,09

 1. MISHIN, I.; GHIDIRIM, Gh.; GLADUN, E.; MISHINA, A.; VOZIAN, M. Recurrent localized pseudomyxoma peritonei in the female pelvis. Viszeralmedizin: Gastrointestinal Medicine and Surgery. 2011, 27(6), 473-476. ISSN 1662-6664 (IF 2011: 0.05)