contacts

Catedra de chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”

IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
str. Toma Ciorbă, 1,
mun. Chişinău, MD-2004,
Moldova

Centru Naţional Ştiinţifico - Practic de Medicină Urgentă, str. T. Ciorbă, 1

Spitalul Clinic Municipal „Arhanghel Mihail”

Str. Petru Rareş, 32
Str. Sf. Arhanghel Mihail,2