Chirurgie nr.1 ”Nicolae Anestiadi”

 
 

Localizare

Centru Naţional Ştiinţifico - Practic de Medicină Urgentă, Str. T.Ciorbă, 1

Spitalul Clinic Municipal “Arhanghel Mihail”

Str. Petru Rareş, 32
Str. Sf. Arhanghel Mihail,2